Pravidla portalu Reklama69.cz  • Inzeráty nesmí být v rozporu s platnou legislativou České republiky.
  • Provozovatel služeb Reklama69.cz si vyhrazuje právo smazat nebo částečně upravit inzerát v souladu s pravidlami. Opravené nebo smazané mohou být následující údaje: zařazení do nesprávné kategorie, údaje uvedené do nesprávné položky, nepovolená reklama či odkazy.
  • Není dovoleno vkládat inzerci na stránky, které jsou v rozporu s českými zákony a dobrými mravy, stejné pravidlo platí i pro obsah inzerátu.
  • IP adresy všech inzerentů jsou archivovány pro případ zneužití osobních údajů třetí stranou. Provozovatel portálu Reklama69.cz neručí za obsah inzerátů vkládáných uživateli. Odpovědnost za obsah inzercí je na jejich autorech.
  • Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů ani za způsob jakým služby inzerce využívají. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb seznamky uživateli či třetími osobami.
  • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru.
  • Abyste mohl/a uvádět v inzerátu odkaz na svoje webové stránky, je nutné nejdříve zařadit Vaše stránky do našeho Katalogu Stránek.
    Přidat odkaz do Katalogu můžete ZDE.
  • Veškerý obsah stránek podléhá autorským právům a není možné jej kopírovat nebo jakkoliv dále šířit bez písemného souhlasu provozovatele.